• Sarah D. Young, Headteacher : telephone 01263 578144

Classes and Curriculum Maps

Bay Class

Mrs. Botwright  – Teacher

Autumn 1 2018

 Autumn 2 2018-19

Spring 1 2018-19

Beech Class
Pine Class

Miss O’Hara – Teacher

Pine Curriculum map -Autumn2018

Birch Class
Chestnut Class

Miss Hampton – Teacher

 

Fig Class

Mr. Smith – Teacher

Oak Class

Mrs. Compston – Teacher

Oak Autumn 1 2018